Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w tutaj

Zamknij
           
 Zaproponuj myśl kontakt@zlota-mysl.yum.pl 
2014-08-01

Gdy­by wygląd od­da­wał cha­rak­ter, po świecie chodziłoby bar­dzo mało pięknych ludzi.Starsze złote myśli

Powrót

2014-07-31

Jaką wielką sztuką jest dob­rze wycho­wać swo­je dziec­ko. To wręcz naj­większy test w życiu dla rodzica.

2014-07-30

Jeśli szu­kasz włas­ne­go szczęścia, nie py­taj o drogę.


2014-07-29

Sens życia tkwi w oso­bach które są dla nas całym życiem.

2014-07-28

To po roz­mo­wie poz­nasz ile człowiek przeszedł...Po oczach ile w życiu wy­cier­piał, po rękach jak długo z tym wal­czył...Po ges­tach kim jest i ja­ki to miało wpływ na Je­go życie...


2014-07-27

Wiesz co ro­bisz – mówi ten, kto w Ciebie wie­rzy, ale nie jest pe­wien dlaczego.

2014-07-25

Wiel­kie tra­gedie mie­szczą się w małych sekundach.


2014-07-24

Człowiek zaw­sze znaj­dzie dziurę w serze, na­wet gdy­by miał ją sa­modziel­nie zrobić..

2014-07-23

Kiedy chce ci się płakać, stań na głowie. Zo­baczysz, jak śmie­sznie wte­dy płyną łzy.


2014-07-22

Raczej nie licz na to,że życze­nia wy­syłane na święta czy urodzi­ny uczy­nią z Ciebie dob­re­go przyjaciela.

2014-07-21

Płyt­kość ma swo­je plu­sy nie za­topisz się je­dynie uderzysz głową o dno i po­konasz lęk przed głębokością.


2014-07-20

Cza­sem naj­gor­szy wróg prędzej po­da szklankę wo­dy, a ko­leżan­ka z pias­kowni­cy syp­nie pias­kiem po oczach.

2014-07-19

Nie wol­no długo roz­paczać nad nieudaną miłością, bo może przyjść ta uda­na, a Ty jej nie zauważysz...


2014-07-18

Nie pot­rze­buje dru­giej połówki, nie mam jej, bo ja jes­tem całą pomarańczą.

2014-07-17

Miłość jest jak klucz, który ot­wiera te drzwi w naszej duszy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.


2014-07-16

Jeśli kiedy­kol­wiek będziesz chciał odeb­rać so­bie życie, po­myśl o tych, którzy o nie walczą.

2014-07-15

Ja­ki sens jest w ro­bieniu for­tu­ny przez całe życie, nie myśląc na­wet o oso­bie która gdzieś tam czeka.


2014-07-14

Gdy człowiek jest nap­rawdę sa­mot­ny, zacznie roz­mowę na­wet z naj­większym wrogiem.

2014-07-13

Szu­kamy światła w ciem­ności, pogrążając się w otępieniu życia, aż w końcu od­ci­namy się od rzeczy­wis­tości mu­rem roz­paczy i żalu.


2014-07-12

W sa­mot­ności każdy szmer niesie nadzieję,że być może tym ra­zem ktoś za­puka do naszych drzwi.

2014-07-11

Cisza jest sztuką. Jed­nak nie wszys­cy chcą ją poczuć. Ona mówi to cze­go często boimy się usłyszeć.


2014-07-10

Gra wstępna to dos­tra­janie pożąda­nych instrumentów.

2014-07-09

Każde ziar­no wie­rzy, że urośnie.


2014-07-08

Do­my są pus­te, gdy ser­ca są puste.

2014-07-07

Tyl­ko żebyś cza­sem, cze­kając na księcia, nie prze­gapiła żeb­ra­ka bar­dziej war­te­go Twe­go serca.


2014-07-06

Sto myśli, dziesiątki prob­lemów, jed­no głupie serce...

2014-07-05

Bo w teat­rze życia, nie ma prób, od ra­zu przechodzi­my do przed­sta­wienia swo­jej ro­li, mi­mo bra­ku sce­nariu­sza na przyszłość.


2014-07-04

Będziecie biedni tylko wtedy gdy poddacie się Najważniejszą rzeczą jest że coś zrobiliście Robert Kiyosaki

2014-07-03

Myślisz, że wiesz czym jest świat? Nie, mój drogi. Ty nic nie wiesz


2014-07-02

Boli mnie całe moje istnienie

2014-07-01

Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego że osiągnięcie go wymaga czasu czas i tak upłynie


2014-06-30

Absurdem jest żądać od człowieka, aby nigdy się nie zmieniał.

2014-06-29

Wiem o wielu błędach i żałuję dziś mocno, że życie to nie Word i nie podkreśla ich na bieżąco.


2014-06-28

Ciągle mi brakuje odwagi do życia lub samobójstwa.

2014-06-27

To dziwne, ale kiedy człowiek się czegoś boi i oddałby wszystko, byle tylko spowolnić upływ czasu, czas ma okropny zwyczaj przyspieszania swego biegu


2014-06-26

Im większą liczbę osób stra­tujesz wchodząc na szczyt, tym większą salwę śmie­chu usłyszysz, gdy będziesz spadał.

2014-06-26

Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć.


2014-06-25

Nikt nie umiera bez ut­ra­ty dziewic­twa... Życie pier*i nas wszystkich.

2014-06-24

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem


2014-06-23

Masz wrogów? To dobrze. Przynajmniej o coś w życiu walczyłeś

2014-06-22

Gdybym poszedł do więzienia, przynajmniej nie musiałbym podpisywać autografów.  - Kurt Cobain


2014-06-21

Nie bierz życia zbyt serio - ale czyń zawsze najlepszy użytek z tego, co posiadasz. — Robert Baden-Powell

2014-06-20

Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano niby po chleb. - Ryszard Riedel


2014-06-19

Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencję; kobiety inteligentne nie wierzą w swoją urodę. - Pablo Ruiz Picasso

2014-06-18

Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet jest ginekolog. - Artur Schopenhauer


2014-06-17

Mistrzostwo w każdej dziedzinie wymaga pracy, pracy i jeszcze raz pracy.

2014-06-16

Niczego wielkiego nie osiągnie się nigdy bez wielkich ludzi, a ludzie stają się wielcy, kiedy są zdecydowani, by się takimi stać.


2014-06-15

Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe

2014-06-14

Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać


2014-06-13

Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia w każdej minucie każdego dnia. Działaj! Kiedy poczujesz że chcesz coś zrobić, rób to od razu teraz!

2014-06-12

Nie od­chodź tyl­ko dla­tego, że ktoś cię nie zatrzymuje.


2014-06-11

Tylko przyjaciele mogą zdradzić, wróg zawsze gra przeciw tobie.

2014-06-10

Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka.


2014-06-09

Ludzie mądrzy potrafią sami ocenić wagę argumentów, głupcy potrzebują dowodów, najlepiej z podpisem i pieczątką jakiegoś wielkiego autorytetu

2014-06-08

Kobiecie łatwiej jest przyznać, że nie ma racji gdy ją ma niż gdy jej nie ma. - Marylin Monroe.


2014-06-07

I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką.

2014-06-06

Zmiana to prawo życia. A ci, którzy patrzą tylko w przeszłość lub teraźniejszość, stracą przyszłość.


2014-06-05

Pamięć byłaby naprawdę cudowna gdyby nie dotyczyła przeszłości.

2014-06-04

Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć danej rzeczy, ten często nie rozumie tego, iż jej nie rozumie.


2014-06-03

Jeśli potrafisz o czymś marzyć potrafisz także tego dokonać

2014-06-02

Bycie idiotą w oczach kretyna jest niebywałą przyjemnością cenioną wśród smakoszy.


2014-06-01

Towar ma taką wartość jaką ktoś jest w stanie za niego zapłacić

2014-05-31

praw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia.


2014-05-30

Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka.

2014-05-29

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać.


2014-05-28

Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją

2014-05-27

Ludzie mądrzy potrafią sami ocenić wagę argumentów, głupcy potrzebują dowodów, najlepiej z podpisem i pieczątką jakiegoś wielkiego autorytetu


2014-05-26

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość

2014-05-25

Często pragnienie tego, czego nie masz, nie pozwala Ci się cieszyć tym, co masz.


2014-05-24

Szczęśliwy, komu pośród życia skwaru, bukiet przyjaźni nie zwiędnie u boku

2014-05-23

Jeśli jesteś moim przyjacielem/przyjaciołką, to dla mnie zaszczyt. Jeśli możesz, wybacz mi dziury, które zostawiłam w Twoim płocie.


2014-05-22

Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać.

2014-05-21

Nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednia odzież.


2014-05-20

Gdy człowiek obrasta w piórka, nie znaczy, że będą z nich skrzydła

2014-05-19

Im wyższe wzniesienie, tym dotkliwszy upadek - Anonim


2014-05-18

Żywot grabarza jest wesoły. Grzebie systemy, wiary, szkoły. - Czesław Miłosz

2014-05-17

Leniwe anioły są mniej warte niż pilne diabły. Hans Kasper


2014-05-16

Seks i gra w brydża mają wiele wspólnego — jeśli masz słabego partnera, musisz mieć mocną rękę. Mae West

2014-05-15

Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym. Perykles


2014-05-14

Nie przejmuj się niedostatkiem, przejmuj się zbytkiem. Lew Tołstoj

2014-05-13

Bogactwo jest produktem pracy. John Locke


2014-05-12

Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo. Phil Bosmans

2014-05-11

Prawdziwi prorocy nie ograniczają się do potępiania świata, ale dają zawsze znaki nadziei. Arbuckle


2014-05-10

Ludzie wierzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy. Albert Schweitzer

2014-05-09

Błędy młodego wieku pożerają szczęście starości. Adolf Kopling


2014-05-08

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. - Anthony Robbins

2014-05-07

Urodziłeś się po to, by wieść nadzwyczajne życie, robić nadzwyczajne rzeczy i pomóc nadzwyczajnej liczbie ludzi. - Mike Litman


2014-05-06

Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości.

2014-05-05

Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.


2014-05-04

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. - Dominick Coniguliaro

2014-05-03

Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. - Napoleon Bonaparte


2014-05-02

Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężyć, nigdy nie powie "niemożliwe" - Napoleon Bonaparte

2014-05-01

Jeśli chcesz poznać wartość pieniędzy, spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć. - Benjamin Franklin


2014-04-30

W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór.

2014-04-29

Zwlekanie to naturalny morderca szansy na sukces.- Victor Kiam


2014-04-28

Wasze zarobki wcale nie zależą od pracodawcy. On tylko nimi zarządza. Wasze zarobki zależą od tego, co wyprodukujecie. - Henry Ford

2014-04-27

Kiedy przyjdzie do rozmowy o pieniądzach, nigdy nie wymieniaj wysokości kwoty jako pierwszy


2014-04-26

Jedna maszyna może wykonać pracę pięćdziesięciu przeciętnych ludzi. Ale żadna maszyna nie wykona pracy jednego człowieka nadprzeciętnego.

2014-04-25

Poddający się - nigdy nie wygrywa, a wygrywający - nigdy się nie poddaje.


2014-04-24

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

2014-04-23

Nie pracujmy dla pieniędzy, niech one pracują dla nas.


2014-04-22

Kto miał szczęście w miłości, uważa się niezmiennie za dobrego. Kto nie miał szczęścia, myśli z reguły tak samo - Natsume Söseki

2014-04-21

Na co człowieko­wi świs­tek z na­pisem, że stu­diował, li­zał du­py pro­feso­rom i opier­da­lał się przez 4, 6 czy 8 lat? [...] Ja­kie to wszys­tko głupie. Prze­cież jak coś umiesz, to umiesz...


2014-04-20

Praw­dzi­wy suk­ces to nie ka­riera, lecz po­zos­ta­nie pa­nem swo­jego lo­su i możli­wość de­cydo­wania, co będzie się ro­bić w życiu, za które tyl­ko my od­po­wiada­my.

2014-04-19

Ekspertem jest ten, który popełnił już wszystkie możliwe błędy


2014-04-18

Największe sukcesy należą do ludzi, którzy mają dobry plan B.

2014-04-17

Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody.


2014-04-16

Mama zawsze mówiła, że życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz co dostaniesz.

2014-04-15

Możesz być kutasem dla innych ludzi i zrobić świetną karierę. I to jest ok, to jest fun. Ale myślę, że jest dużo prościej osobie, która nim nie jest.


2014-04-14

Zmieniaj świat. Buduj biznes. Baw się.

2014-04-13

Patrz kogo słuchasz, bo kiedyś będziesz zarabiał tyle co on.


2014-04-12

Czasem musisz zacząć biec, zanim nauczysz się chodzić.

2014-04-11

Wszystko jest niemożliwe do czasu, aż ktoś to zrobi.


2014-04-10

Sukces nie ma smaku i zapachu. Kiedy się do niego przyzwyczaisz, to tak jakby go nie było.

2014-04-09

Najkosztowniejsze są darmowe porady finansowe, których udzielają przyjaciele i ubodzy krewni.


2014-04-08

I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba tylko dodać owoce i cukier.

2014-04-07

Najlepszym wyjściem jest zawsze droga na wprost.


2014-04-06

Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.

2014-04-05

Siądź w pierwszym rzędzie życia. Będziesz lepiej widział, co się dzieje na scenie.


2014-04-04

Nie możesz poszybować w górę z orłami, jeśli grzebiesz razem z kurami.

2014-04-03

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie - fortunę


2014-04-02

Bywałem biedny i bywałem bogaty. To drugie jest lepsze.

2014-04-01

Szczęście to posiadanie wolności finansowej, dobrego zdrowia oraz udanego związku. Brak powodzenia choćby na jednej z tych płaszczyzn nie jest pełnym szczęściem.


2014-03-31

"Powiedz komuś, że jest odważny, a pomożesz mu stać się takim."

2014-03-30

Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się, gdy czeka.


2014-03-29

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.

2014-03-28

Gdy osoba mająca doświadczenie spotyka osobę mającą pieniądze, osoba mająca doświadczenie zdobędzie pieniądze, a osoba mająca pieniądze zdobędzie odrobinę doświadczenia.


2014-03-27

Poddający się - nigdy nie wygrywa, a wygrywający - nigdy się nie poddaje.

2014-03-26

W życiu możesz mieć wszystko co chcesz, bo jeśli tego nie masz, to znaczy że tego nie chciałeś!


2014-03-25

Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybi

2014-03-24

Gdyby nie było kobiet, pieniądze nie miałyby żadnego znaczenia.


2014-03-23

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

2014-03-22

Jeśli się boisz, że Cię uderzą w twarz, trzymaj się z daleka od ringu.


2014-03-21

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

2014-03-20

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.


2014-03-19

Odwagi można się nauczyć, jak dziecko uczy się mówić. - Eurypides

2014-03-18

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim - Charles Louis de Secondat Montesquieu


2014-03-17

Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem. - Stefan Żeromski

2014-03-16

Pamiętaj, że połowa radości z sukcesu to oczekiwanie na sukces. - H. Jackson Brown, Jr


2014-03-15

Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. - Paul Michael Zulehner

2014-03-14

Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera. - Warren Buffett


2014-03-13

Jeżeli nauczyłeś się słuchać, będziesz umiał także rozkazywać. - Solon

2014-03-12

Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia. - Napoleon Bonaparte


2014-03-11

Każdy z Nas może zdziałać więcej niż przypuszcza. Jedyny sposób by wykorzystać swoje możliwości to stawiać sobie wysokie wymagania

2014-03-10

Nigdy nie pozwól by obawa przed pominięciem czegoś powstrzymywała Cię od doświadczenia radości niespodziewanego


2014-03-09

Odświeżanie chodnika zanim przestanie padać, przypomina sprzątanie domu nim dzieci dorosną

2014-03-08

Kobiety są jak kiepski film zobaczysz i zapomnisz


2014-03-07

Życie jest grą i zabawą, a nie karą i cierpieniem...

2014-03-06

Większość ludzi żyje w ruinach swych przyzwyczajeń.


2014-03-05

Kłamca powinien mieć dobrą pamięć

2014-03-04

Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie oglądania się do tyłu.


2014-03-03

"Nagrodą za trud człowieka nie jest to, co dzięki niemu osiągnie, lecz kim się stanie".
John Ruskin

2014-03-02

Życie to raj do którego klucze są w naszych rękach.
Fiodor Dostojewski


2014-03-01

Przyjaciele nie oczekują od ciebie, że będziesz idealny. Tak naprawdę, są niezmiernie zaskoczeni, gdy okazuje się, że taki jesteś.
Pamela Dugdale

2014-02-28

Czy istnieje coś gorszego niż miłość brzydkiej kobiety? Owszem - przyjaźń pięknej kobiety.
Albert Camus


2014-02-27

Prawdziwe zadanie przyjaciela, to być z tobą, kiedy jesteś w błędzie. Prawie każdy będzie z tobą, kiedy masz rację.
Mark Twain

2014-02-26

Przyjaciele są jak anioły, które stawiają nas na nogi, kiedy nasze skrzydła zapomniały jak się lata.


2014-02-25

"Prawdziwa przyjażń przychodzi wówczas,kiedy milczenie dwóch osób ich nie niepokoi.."

2014-02-24

"Przeciętny człowiek, który nie wie, co uczynić ze swoim życiem, chce kolejnego, które będzie trwało wiecznie"
Anatole France


2014-02-23

"Liczą się ci przyjaciele, do których możesz zadzwonić o czwartej nad ranem"
Marlena Dietrich

2014-02-22

"Ludzie tracą dużo czasu na marzenia o tym, co mogliby mieć, gdyby nie tracili czasu."
Herbert H. Asquith


2014-02-21

Lustro ma zgagę, wszystko mu się odbija.

2014-02-20

Masz zmartwienie? Załóż ciasne buty


2014-02-19

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.
Richard Carlson

2014-02-18

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.
Philip Wylie


2014-02-17

Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.
Elbert Hubbard

2014-02-16

Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.


2014-02-15

Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się.
Aldous Huxley

2014-02-14

Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia - prowdziwego poczucia spełnienia.


2014-02-13

Nic się nie spełni, jeśli nie jest wpierw marzeniem.

2014-02-12

Napisane w języku chińskim słowo "kryzys" złożone jest z dwóch symboli: jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości


2014-02-11

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia , ale możesz go nie stracić

2014-02-10

Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
A. Fredro


2014-02-09

Doradzając przyjacielowi, staraj się mu pomóc, a nie sprawić przyjemność.
Solon

2014-02-08

Ród ludzki ma jedną naprawdę skuteczną broń- jest nią śmiech.

Marc Twain


2014-02-07

Silny człowiek jest najsilniejszy gdy jest sam

Adolf Hitler

2014-02-06

Posiadanie pieniędzy jest lepsze od ich braku, przynajmniej z powodów finansowych.

Woody Allen


2014-02-05

"Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieść szaleństwu" Paulo Coelho

2014-02-04

Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmujcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi.

Paulo Coelho


2014-02-03

Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił.

Ja Twardowski

2014-02-02

"Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca."


2014-02-01

Tragedia nie jest karą lecz wyzwaniem.

2014-01-31

Kobieta kochana zawsze odnosi sukces.

Baum Vicki


2014-01-30

Kobieta może nagle stracić chęć na seks i równie szybko ją odzyskać.

John Cray

2014-01-29

Ciężka sakiewka czyni serce lekkomyślnym.

Andrew Johnson


2014-01-28

Nie jest ważne, co wywołuje chorobę, ale co ją usuwa.

Celsus

2014-01-27

Nie kochaj nigdy nikogo, gdy Ci nie wyzna miłości, bo najokropniejszym bólem jest miłość bez wzajemności


2014-01-26

Nie załamuj się, bo cię wyprostują!

Stanisław Jerzy Lec

2014-01-25

Nie zapominaj, że ludzie są pamiętliwi.

Józef Bułatowicz


2014-01-24

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych.

Św. Augustyn.

2014-01-23

Pierwsza miłość - głupota i bardzo dużo ciekawości.

[ George Bernard Shaw ]


2014-01-22

Chcesz się pozbyć pracy? Wykonaj ją.

2014-01-21

"Mało kto wie, że niepisanie też jest owocem długich i trudnych zmagań"

Anton Kuhn


2014-01-20

"Klasą jest przestrzegać etykiety i lekceważyć konwenanse"

Jerzy Waldorff

2014-01-19

W życiu wszystko jest pożyczone


2014-01-18

Żwawego konia lepiej karmią.
Przysłowie mongolskie

2014-01-17

Zwykle, kto lekko pożycza, ciężko oddaje
Sławomir Trocki


2014-01-16

Światło, które oślepia, gorsze jest od ciemności.

Tadeusz Kotarbiński

2014-01-15

Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje.

Samuel Taylor Coleridge


2014-01-14

Człowiek, który ma odwagę wziąć odpowiedzialność za samego siebie, na ogół szybciej się starzeje niż ten, który tę odpowiedzialność przerzuca na otoczenie.

Antoni Kępiński

2014-01-13

Ko­bieta jest ta­jem­nicą, którą od­kry­wamy całe życie...


2014-01-12

Po­kora jest pochod­nią, przy której widzi­my jas­no swo­je niedoskonałości...

2014-01-11

Zo­bacz jak mo­tyl żyje wol­nością... Ty też tak możesz.


2014-01-10

Życie jest nap­rawde dziwne

2014-01-09

Nie ma nic gor­sze­go niż za­wieść się na człowieku, wo­bec które­go miałeś naj­większe oczekiwania


2014-01-08

Pieniądze zos­tały stworzo­ne tyl­ko po to, aby człowiek mógł dojść do wnios­ku, że is­tnieją rzeczy, których ku­pić nie można...

2014-01-07

Na ja­wie jak i we śnie, rządzą na­mi różne pobudki.


2014-01-06

Praw­dzi­we szczęście w życiu nie po­lega na uśmie­chach ra­dości, ale właśnie na tych mo­men­tach niepew­ności, kiedy wszys­tko może się od­wrócić, tyl­ko że nikt nie wie, w którą stronę.

2014-01-05

Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów.

[ Francois Mauriac ]


2014-01-04

Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć.

[ Michel Quoist ]

2014-01-03

Kto nie szanuje swojego czasu, nie szanuje sam siebie.

[ Irina Griekowa ]


2014-01-02

Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich.

Marcel Achard

2014-01-01

Chcesz się pozbyć pracy? Wykonaj ją.


2013-12-31

Przyjaciół kochamy dla ich wad, bo lubimy, gdy ktoś też ma wady.

[ Aleksander Fredro ]

2013-12-30

"Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno."


2013-12-29

"Ko­bieta wy­baczy ci wszys­tko oprócz jed­ne­go: że jej nie kochasz."

Alfred Musset

2013-12-28

"Naj­piękniej­szych uczuć nie pot­ra­fimy wy­razić słowa­mi...dla­tego śmieje­my się, całuje­my i płacze­my ze szczęścia."


2013-12-27

"Ludzie nie lu­bią, kiedy im się przy­pomi­na, że coś ci zawdzięczają."

Jo­nathan Caroll

2013-12-26

"Ludzie tęsknią za całko­witą od­mianą , a jed­nocześnie pragną by wszys­tko po­zos­tało tak jak dawniej"


2013-12-25

"Oso­ba, którą tak nap­rawdę kocha­my... jest w lustrze."

2013-12-24

"Umar­liśmy już daw­no, a tyl­ko nie chce­my się do te­go przyznać. "

Gustaw-Herling Grudziński


2013-12-23

"Cisza, która mil­czy, wręcz krzyczy aby się ją przerwało"

2013-12-22

"Małżeństwo to rozwiązywanie we dwoje problemów, których nie ma się będąc samemu."


2013-12-21

"Człowiek który zarabia zbyt mało, nie ma śmiałości myślenia."br -:- Michel de Montaigne

2013-12-20

"Życie jest jak partia szachów - czasem posuwa się królową, a czasem bije konia."


2013-12-19

"Bieda to najlepszy nauczyciel"

2013-12-18

“Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie lepsza. Rozpocznij z tym, co masz. Używaj narzędzi, którymi dysponujesz. Lepsze pojawią się z czasem.”
-Napoleon Hill


2013-12-17

Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś

2013-12-16

Życie jest jak konto bankowe, jak nic do niego nie włożysz to i nic nie wyjmiesz.


2013-12-15

"Bądź wyznacznikiem jakości. Niektórzy nie przywykli do otoczenia, w którym wymagana jest doskonałość."
- Steve Jobs

2013-12-14

"Życie nie płaci za to, co umiesz robić. Życie płaci za to co robisz"
- Les Giblin


2013-12-14

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

2013-12-13

Sukces w biznesie nie zależy od tego ilu ludzi znasz, ale od tego ilu ludzi chce poznać ciebie


2013-12-12

Ucz się, jakbyś miał żyć wiecznie. Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro. Pamiętaj, że zwycięzcy robią to, czego przegrywającym nie chce się robić.

2013-12-11

Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój. W


2013-12-10

Tylko człowiek, który pracuje, może cieszyć się z wypoczynku.
[ Jerome Klapka ]

2013-12-09

Biedakowi brakuje wiele rzeczy, skąpcowi wszystkich
[ E.Stein ]


2013-12-08

Nadzieja jest pożyczką udzieloną szczęściu
[ Antoine de Rivaol ]

2013-12-07

Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.
[ Daniel Defoe ]


2013-12-06

Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą
[ Wiktor Hugo ]

2013-12-05

Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz, możesz obdarzać miłością, pracować, bawić się i spoglądać w gwiazdy.
[ Henry Van Dyke]


2013-12-04

Jeżeli nauczyłeś się słuchać, będziesz umiał także rozkazywać. - Solon

2013-12-04

Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka I swojego zająca, którego się boi
[ Adam Mickiewicz ]


2013-12-03

Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia. - Napoleon Bonaparte

2013-12-03

Człowiek mniej jest nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam
[ Honore de Balzac ]


2013-12-02

Serce nie sługa, nie zna, co to pany, nie da się okuć przemocą w kajdany.
[ Jan Nepomucen Kamiński ]

2013-12-01

Dziękować Bogu za ludzi, za dobrych ludzi, za mądrych ludzi, których Bóg dał Nam spotkać na drodze życia.
[ Ks. Mieczysław Maliński ]


2013-12-01

Nigdy nie pozwól by obawa przed pominięciem czegoś powstrzymywała Cię od doświadczenia radości niespodziewanego

2013-11-30

Życie jest walką,podejmij ją.
[ Matka Teresa z Kalkuty ]


2013-11-29

Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd -
[ Karol Wojtyła ]

2013-11-28

Miarą człowieka jest to, jak radzi sobie on z niepowodzeniami.
- [ Plutarch ]


2013-11-27

Wszystkie wielkie osiągnięcia potrzebują czasu.
[ David J. Schwartz ]

2013-11-26

Sukcesy trwają, dopóki ich ktoś nie spieprzy. Porażki są wieczne.
[ Dr House ]


2013-11-25

Wyrafinowane piękno płci męskiej istnieje tylko po to, aby podniecać płeć żeńską.
[ Karol Darwin ]

2013-11-24

"Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy."

[Stanisław Dygat]


2013-11-23

''Nic bardziej nie motywuje do zniesienia jakiegoś cierpienia niż widok osoby, która to cierpienie zniosła.. z klasą do jakiej my jeszcze nie dojrzeliśmy"

2013-11-22

" Ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, a błędy wciąż pozostają te same..."


2013-11-21

''Nic bardziej nie motywuje do zniesienia jakiegoś cierpienia niż widok osoby, która to cierpienie zniosła.. z klasą do jakiej my jeszcze nie dojrzeliśmy''

2013-11-20

"Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się zakochać w twoim uśmiechu"


2013-11-19

"Nigdy nie narzekaj, że w życiu masz pod górkę, jeśli zdecydowałeś się, że idziesz na sam szczyt..."
[Adriana M. ]

2013-11-18

"Bądź dobry – każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój."
[John Watson]


2013-11-17

"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli Cię na niej nie ma, idź do pracy." Robert Orben

2013-11-16

"Nie myślcie, że coś jest niemożliwe tylko dlatego, że się jeszcze nie wydarzyło."


2013-10-13

Nikt nie jest w stanie na nas negatywnie wpłynąć, jeśli nie dopuścimy do gniewu, tylko od razu przebaczymy.

2013-10-12

Twoja największa siła polega na swobodzie wyboru. Dlatego wybierz szczęście, zdrowie, wszelkie dobro, piękno, mądrość prawdę i miłość.


2013-10-11

Nie przejmuj się rzeczami, na które już nie masz wpływu i które nie mają znaczenia dla Twojego i innych życia

2013-10-10

Sposób myślenia kreuje to co robimy, to co robimy tworzy nasze nawyki, nasze nawyki tworzą nasz styl życia


2013-10-09

W życiu ważniejsze od tego co robimy i dla kogo to robimy, jest dlaczego to robimy..

2013-10-08

Szukaj w życiu wspaniałych rzeczy. Jeśli nie możesz ich znaleźć na zewnątrz, poszukaj w samym sobie. - M. Knowles


2013-10-07

Zacznij żyć swoim życiem, zamiast ciągle zadowalać innych.

2013-10-06

Każdy mistrz był kiedyś nieudacznikiem. - Harv Eker


2013-10-05

Największym błędem, jaki może popełnić człowiek, jest obawa przed popełnieniem błędu. - Elbert Hubbard

2013-10-04

Człowiek mądry nigdy się nie nudzi


2013-10-03

Oceniaj innych ich własną miarą, bo nie ma dwóch takich samych ludzi.

2013-10-02

"Niektórzy wprowadzają szczęście gdziekolwiek przychodzą,inni - kiedykolwiek wychodzą." - Oscar Wilde


2013-10-01

Co ma być, to będzie, a jak już będzie, to trzeba się z tym zmierzyć.

2013-09-30

"Po co trzymać bąka w du*ie, niech polata po chałupie" F. Kiepski


2013-09-29

Dom jest miejscem, gdzie jeśli musisz wejść, muszą cię tam przyjąć

2013-09-28

Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego że osiągnięcie go wymaga czasu czas i tak upłynie


2013-09-27

Śmierć jednostki to tragedia, śmierć milionów to tylko statystyka - Józef Stalin

2013-09-26

Facet jest jak batonik czekoladowy: słodki i pierwsze co robi , to dobiera ci się do bioder.


2013-09-25

"Lepiej wiedzieć że coś zrobiłeś niż że w ogóle nie próbowałeś" James Hetfield

2013-09-24

Od życia nic się nie należy. Trzeba samemu brać to, co się chce.


2013-09-23

Ci co mówią, że miejsce kobiet jest w kuchni najwidoczniej nie wiedzą co mają z nimi zrobić w sypialni

2013-09-22

Są kobiety, które nie lubią zadawać cierpień kilku mężczyznom jednocześnie i wolą zajmować się jednym: to kobiety wierne. - Piotr Skarga


2013-09-21

Liczą się tylko ci przyjaciele, do których można zadzwonić o czwartej rano. - Marlene Dietrich (1901-1992)

2013-09-20

"Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie." - Aldous Leonard Huxley


2013-09-19

Nikt nie umiera bez ut­ra­ty dziewic­twa... Życie pier*i nas wszystkich.

2013-09-18

Myślę, że jes­tem głupi al­bo tyl­ko szczęśliwy...


2013-09-17

Za pieniądze możesz kupić psa, ale nie machanie jego ogona

2013-09-16

Masz wrogów? To dobrze. Przynajmniej o coś w życiu walczyłeś


2013-09-15

Nie rzucaj mi kłód pod nogi, bo nigdy nie wiadomo czy nie potknę się kiedyś o jedną z nich biegnąc, by ratować ci życie

2013-09-14

Nic się nie spełni, jeśli nie jest wpierw marzeniem.


2013-09-13

Napisane w języku chińskim słowo "kryzys" złożone jest z dwóch symboli: jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości.

2013-09-12

Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu.


2013-09-11

Nadzieja oświeca życie i uświęca obecną chwilę. Wlewa odwagę i siłę w nasze serca.

2013-09-10

Nie opieraj się na własnych siłach ale zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu


2013-09-09

Nadzieja nie jest marzeniem lecz sposobem przekształcania marzeń w rzeczywistość

2013-09-08

Ludzie radośni są silni w miłości bliźniego


2013-09-07

Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą

2013-09-06

Tam gdzie działają liczne sprzeczności, tam też rozkwita nadzieja..


2013-09-05

Oceniaj innych ich własną miarą, bo nie ma dwóch takich samych ludzi.

2013-09-04

W oczach złego psa wszystko jest złe. - koreańskie


2013-09-03

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. - Albert Einstein

2013-09-02

Jeśli ludzie się zakochują, to nie z powodu grawitacji.- Albert Einstein


2013-09-01

Każda wielka rzecz musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. - kard. Stefan Wyszyński

2013-08-31

Jak trudno jest miłować- ale jak warto jest miłować. - Kard. Stefan Wyszyński


2013-08-30

Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości. - Julius Langbehn

2013-08-29

Cudze życie - to tak daleko. - A. de Saint-Exupery


2013-08-28

Po większej części w nieszczęściu przyjaciele stają się nieprzyjaciółmi. - Juliusz Cezar

2013-08-27

Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni.- Juliusz Cezar


2013-08-26

Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów.- Indira Gandhi

2013-08-25

Świat pełen jest wilków, które uskarżają się na rogi owiec.- Alberto Moravia


2013-08-24

Szczęście to wybór, który czasem wymaga nieco wysiłku.

2013-08-23

Nie przypisuj złośliwości temu, co można wyjaśnić głupotą.


2013-08-22

Ekspert to człowiek, który wie wszystko o niczym.

2013-08-21

Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historię życia kobiety.


2013-08-20

Nie po­myl środ­ka z ce­lem. Chy­ba, że ce­lem jest środek.

2013-08-19

wszys­cy wiedzą, nikt nie wzdycha


2013-08-18

Ziemia to krop­ka pod zna­kiem zapytania.- Stanisław Jerzy Lec

2013-08-17

Jeżeli człowiek mówi, że nie chce o czymś mówić, to znaczy, że nie może o niczym in­nym myśleć.


2013-08-16

Posłuchaj, jak mi prędko bi­je two­je serce.- Wisława Szymborska

2013-08-15

Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach.


2013-08-14

Poglądy są jak du­pa, każdy ja­kieś ma, ale po co od ra­zu pokazywać... -Andrzej Sapkowski

2013-08-13

Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód. - Paulo Coelho


2013-08-12

Szczęścia nie można ku­pić. Na szczęście. - Phil Bosmans

2013-08-11

"Reklama to próba oddzielania człowieka od jego pieniędzy." - Priestley John


2013-08-10

"Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki." - Canfield Jack

2013-08-09

"Trzeba mieć wielkie cele, by nie poddać się przygnębieniu z powodu małych niepowodzeń". - Noble Charles


2013-08-08

"Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami." - Alberto Moravia

2013-08-07

"Nie patrz wielce w przeszłość, która przeminęła i nie zawracaj sobie głowy przyszłością, która nie nadeszła. Żyj teraźniejszością i spraw by była warta wspomnień" -Ida Scott Taylor


2013-08-06

"Nie możesz uciec przed słabościami, musisz je zwalczyć lub zginąć. I jeśli tak ma być, czemu nie teraz, tam gdzie stoisz?" - Robert Louis Stevenson

2013-08-05

"Wszyscy jesteśmy architektami losu… Więc nie patrz żałośnie w przeszłość. To już nie wróci" -Henry Wadsworth Longfellow


2013-08-04

"Lepiej mieć parkinsona i trochę wylać, niż alzheimera i zapomnieć wypić..."

2013-08-03

"Cudza głupota jest kopalnią wiedzy"


2013-08-02

"Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy." - Niels Bohr

2013-08-01

"Im większy burdel, tym surowsze przepisy, im surowsze przepisy, tym większy burdel." - Jerzy Jurandot


2013-07-31

"Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy, lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi." - Oscar Wilde

2013-07-30

"Współczesne kobiety rozumieją wszystko, prócz swoich mężów" - Oskar Wilde


2013-07-29

"Kto żyje bez ryzyka i szaleństw, nie jest w stanie nabrać prawdziwego doświadczenia życiowego." - La Rochefoucauld

2013-07-28

"Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. " - Cycero


2013-07-27

Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie, to nic by się nie działo.

2013-07-26

"Świat bez kobiety, byłby jak ogród bez kwiatów" - Pierre de Brantome


2013-07-25

Nie każda szara masa ma coś wspólnego z mózgiem - Stanisław Jerzy Lec

2013-07-24

Największą mądrością jest czas , wszystko ujawni - Tales z Miletu


2013-07-23

Błędy młodego wieku pożerają szczęście starości - Adolf Kopling

2013-07-22

"Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem" - Zygmunt Freud


2013-07-21

"Być szczęśliwym - tego trzeba się uczyć" - Eurypides

2013-07-20

"Tylko mądrość potrafi walczyć tak, aby wróg nie znał zasad " - Cyceron


2013-07-19

"Mężczyźni nigdy nie zdradzają, oni tylko się upewniają ,że ich żony są najlepsze."

2013-07-18

"Największym przeciwnikiem marzeń jest portfel" - O. Wilde


2013-07-17

Człowiek, który nie wierzy w to co zaczyna robić, boi się zawsze wszystkiego. - George Bernard Shaw

2013-07-16

"Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ale na ogół coraz gorsi." - Janusz Wasyłkowski


2013-07-15

Aby zapanować nad człowiekiem, trzeba sprawić, by zaczął się bać. - Paulo Coetho

2013-07-14

Ludzi wszędzie coraz więcej, a człowieka coraz mniej - Edward Stachura


2013-07-13

"Radość jest matką wszystkich cnót."

2013-07-12

Prawdziwa i pewna miłość nie ma racji bytu pomiędzy dwojgiem obcych ludzi - to jedynie jej odłam.


2013-07-11

Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu bezproduktywnie.

2013-07-10

"Czas jest ojcem prawdy." - Francois Rabelais


2013-07-09

"Gdy odwróciła się karta historii, okazało się, że jest znaczona." - Włodzimierz Ścisłowski

2013-07-08

Wielu ludzi trzyma swoje kompleksy w portfelu. - Maria P.J.


2013-07-07

Lepsza jest uboga mądrość, niż głupie bogactwo - Petrarka

2013-07-06

"Śmiech jest lekarstwem, które każdy może sobie przepisać." - R. Boller


2013-07-05

Nic tak nie łączy człowieka z człowiekiem, jak częste przekazywanie sobie z ręki do ręki pieniędzy. - Walter Richard Sickert

2013-07-04

"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." - Julian Tuwim


2013-07-03

Życie człowieka, to cela śmierci Czekasz w niej na jej wykonanie.

2013-07-02

"Są zwycięstwa, które podnoszą na duchu, i takie, które upodlają." - Antoine de Saint - Exupery


2013-07-01

Zaczynając coś od poczatku - zmień rzekę po której płyniesz

2013-06-30

"Nie należy wierzyć we wszystko, co mówi człowiek, bo człowiek może powiedzieć wszystko." - Cyrano de Bergerac


2013-06-29

Żeby utrwalić miłość "od pierwszego wejrzenia" trzeba przejść koło niej ponownie.

2013-06-28

"Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą " - Stefan Zweig


2013-06-27

"Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga." - Winston Churchill

2013-06-26

"Gdyby człowiek wiedział czym jest miłość, to nie bawiłby się uczuciami innych" - Horacy Safrin


2013-06-25

"Wszystko w świecie ma swoje prawa" - Charles Montesquieu

2013-06-24

Co mężczyzna przez rok obmyślił, kobieta w jednym dniu obali. - Ezop


2013-06-23

Ci co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co im każą płakać.

2013-06-22

Życie jest jak piłka nożna : raz kopiesz ty, innym razem kopią ciebie


2013-06-21

Nie wymagaj od innych robienia czegoś, czego sam nie robisz. - Bacon Francis

2013-06-20

"Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesiąt, aby nauczyć się milczeć." - Ernest Hemingway


2013-06-19

Dziel się swoją wiedzą. to sposób na osiągnięcie nieśmiertelności - J., Brown

2013-06-18

Gdyby myśli mogły zabijać, świat byłby bezludny. -Jerzy Bułatowicz


2013-06-17

"Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne." - J.W. Goethe

2013-06-16

Wszyscy leżymy w rynsztoku, ale niektórzy spoglądają w gwiazdy - O. Wilde


2013-06-15

"Takt to umiejętność takiego przedstawiania ludzi , jakimi sami najchętniej siebie widzą."

2013-06-14

Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. - Oscar Wilde


2013-06-13

"Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić." - Mark Twain

2013-06-12

Od kiedy człowiek zaczął myśleć przyroda zaczęła się bać.


2013-06-11

"W życiu nie ma kursu dla początkujacych od razu trafiamy do grupy zaawansowanych" - Rainer Maria Rilke

2013-06-10

Czasami są takie chwile, że jedyne co możemy zrobić to nie poruszać się


2013-06-09

"Kobiety bez towarzystwa mężczyzn - więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją" - Antoni Czechow

2013-06-08

Głupota pcha się do przodu, by być widoczną, mądrosć pozostaje w tyle, by widzieć - S. Carkin


2013-06-07

Lepiej siedzieć cicho i być podejrzanym o głupotę, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. - A. Lincoln

2013-06-06

Najpiękniejsza jest miłość niespełniona...


2013-06-05

"Pierwsze westchnienie miłości - to ostatnie westchnienie rozumu." - Eliza Orzeszkowa

2013-06-04

"Każdy mężczyzna ma jakieś zalety. Trzeba mu je tylko wskazać." - Erich Maria Remarque


2013-06-03

Za­nim zaczniesz kłaść swój świat u czyjś stóp po­myśl sto ra­zy czy warto.

2013-06-02

Wal­cząc z sa­mym sobą nig­dy nie będziesz zwycięzcą.


2013-06-02

Przez całe życie szu­kałem swo­jego szczęścia z la­tarką w ręce. Byłam tak bar­dzo sku­piony na poszu­kiwa­niach, że nie zauważyłem, kiedy wtar­gnęło do mo­jego świata i za­paliło światło.

2013-06-01

Do his­to­rii przechodzą myśli zna­nych ludzi, na­tomiast myśli in­nych ludzi idą w zapomnienie.


2013-06-01

Nie narze­kaj, że świat jest sza­ry i po­nury, a ludzie wie­cznie niezadowoleni. Obej­rzyj się! Pod każdym krza­kiem, na każdej gałązce czy źdźbłu tra­wy czai się od­ro­bina cze­goś po­zytyw­ne­go.

2013-05-31

Nie na­zywaj swe­go życia powołaniem, póki nie poczu­jesz się w nim wolny...


2013-05-31

O da­nej oso­bie świad­czy między in­ny­mi cha­rak­ter spoj­rzeń skiero­wanych w jej stronę...

2013-05-30

Człowiek zaw­sze znaj­dzie dziurę w serze, na­wet gdy­by miał ją sa­modziel­nie zrobić...


2013-05-30

Ni­by wiesz kim jes­teś, ale to in­ni we­ryfi­kują twoją wartość..

2013-05-29

Nig­dy nie wiesz, czy ten człowiek, który przeszedł właśnie obok Ciebie, nie okaże się Twoją je­dyną, wielką miłością.


2013-05-29

Możesz uczy­nić 100 dob­rych uczynków, ale ludzie i tak za­pamiętają ten 101 - ten, w którym po­winęła Ci się noga.

2013-05-28

I nikt już na­wet za nią nie tęskni, nikt już się nie in­te­resu­je. Sa­mot­ność jej duszy zniszczyła każde­go dookoła.


2013-05-28

Kiedy chce ci się płakać, stań na głowie. Zo­baczysz, jak śmie­sznie wte­dy płyną łzy.

2013-05-27

Uczu­cia są jak wul­ka­ny – mogą być czyn­ne, uśpione bądź wygasłe.


2013-05-27

Raczej nie licz na to,że życze­nia wy­syłane na święta czy urodzi­ny uczy­nią z Ciebie dob­re­go przyjaciela.

2013-05-26

Zam­knięci w kap­su­le cza­su, w nieus­tannej go­nit­wie za szczęściem za­pomi­namy o je­go naj­ważniej­szym skład­ni­ku - miłości.


2013-05-26

Możesz uczy­nić 100 dob­rych uczynków, ale ludzie i tak za­pamiętają ten 101 - ten, w którym po­winęła Ci się noga.

2013-05-25

Gdy­by wygląd od­da­wał cha­rak­ter, po świecie chodziłoby bar­dzo mało pięknych ludzi.


2013-05-25

Słowa nig­dy do nas nie tra­fiają na czas zaw­sze mają spóźnienie kosztem naszych uczuć.

2013-05-24

"Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają" - Steve Jobs


2013-05-24

Jaką wielką sztuką jest dob­rze wycho­wać swo­je dziec­ko. To wręcz naj­większy test w życiu dla rodzica.

2013-05-23

"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi." - Albert Einstein


2013-05-23

Jeśli szu­kasz włas­ne­go szczęścia, nie py­taj o drogę.

2013-05-22

"Na początku jest to trudne, ale na początku wszystko jest trudne.” Musashi Miyamoto


2013-05-22

Sens życia tkwi w oso­bach które są dla nas całym życiem.

2013-05-22

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie lepsza. Rozpocznij z tym, co masz. Używaj narzędzi, którymi dysponujesz. Lepsze pojawią się z czasem." - Napoleon Hill


2013-05-21

"Życie pełne błędów jest znacznie bogatsze, interesujące niż życie, w którym nie podjęło się nigdy ryzyka lub nie zajęło się stanowiska w jakiejkolwiek sprawie." - D.McNally

2013-05-21

To po roz­mo­wie poz­nasz ile człowiek przeszedł...Po oczach ile w życiu wy­cier­piał, po rękach jak długo z tym wal­czył...Po ges­tach kim jest i ja­ki to miało wpływ na Je­go życie...


2013-05-20

"Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie - fortunę." Robert Kiyosaki

2013-05-20

Wiesz co ro­bisz – mówi ten, kto w Ciebie wie­rzy, ale nie jest pe­wien dlaczego.


2013-05-19

Im większą liczbę osób stra­tujesz wchodząc na szczyt, tym większą salwę śmie­chu usłyszysz, gdy będziesz spadał.

2013-05-19

"Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali." Sokrates


2013-05-18

Wiel­kie tra­gedie mie­szczą się w małych sekundach.

2013-05-18

"Gdybyś usłyszał tysiąc razy - nie uda Ci się. To wiesz co? Rób nadal wszystko jak potrafisz i pokaż jak bardzo się mylili. Sukces jest największą, dostępna ludzką zemstą." (Nikodem Marszałek)


2013-05-17

Człowiek zaw­sze znaj­dzie dziurę w serze, na­wet gdy­by miał ją sa­modziel­nie zrobić..

2013-05-17

"Porażnka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie sie, godzenie się z nią i odmowa ponownego spróbowania." - Richard Exely


2013-05-16

Kiedy chce ci się płakać, stań na głowie. Zo­baczysz, jak śmie­sznie wte­dy płyną łzy.

2013-05-16

"Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowaniu przy osiąganiu celów kogoś innego" - Brian Tracy


2013-05-15

“Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.” - Zig Ziglar

2013-05-15

Raczej nie licz na to,że życze­nia wy­syłane na święta czy urodzi­ny uczy­nią z Ciebie dob­re­go przyjaciela.


2013-05-14

Płyt­kość ma swo­je plu­sy nie za­topisz się je­dynie uderzysz głową o dno i po­konasz lęk przed głębokością.

2013-05-14

“Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.” - Henry Ford


2013-05-13

Cza­sem naj­gor­szy wróg prędzej po­da szklankę wo­dy, a ko­leżan­ka z pias­kowni­cy syp­nie pias­kiem po oczach.

2013-05-13

"Nie rań przyjaciela nawet w żartach." - Cicero


2013-05-12

Nie wol­no długo roz­paczać nad nieudaną miłością, bo może przyjść ta uda­na, a Ty jej nie zauważysz...

2013-05-12

"Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego". - Lew Tołstoj


2013-05-11

"Czego twój wróg nie powinien wiedzieć, nie mów przyjacielowi." - Arthur Schopenhauer

2013-05-11

Nie pot­rze­buje dru­giej połówki, nie mam jej, bo ja jes­tem całą pomarańczą.


2013-05-10

"Gdzie jest zwątpienie, tam jest wolność."

2013-05-10

Miłość jest jak klucz, który ot­wiera te drzwi w naszej duszy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.


2013-05-09

Jeśli kiedy­kol­wiek będziesz chciał odeb­rać so­bie życie, po­myśl o tych, którzy o nie walczą.

2013-05-09

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach naszych" - Jan Twardowski


2013-05-08

Ja­ki sens jest w ro­bieniu for­tu­ny przez całe życie, nie myśląc na­wet o oso­bie która gdzieś tam czeka.

2013-05-07

Gdy człowiek jest nap­rawdę sa­mot­ny, zacznie roz­mowę na­wet z naj­większym wrogiem.


2013-05-06

Szu­kamy światła w ciem­ności, pogrążając się w otępieniu życia, aż w końcu od­ci­namy się od rzeczy­wis­tości mu­rem roz­paczy i żalu.

2013-05-05

W sa­mot­ności każdy szmer niesie nadzieję,że być może tym ra­zem ktoś za­puka do naszych drzwi.


2013-05-04

Cisza jest sztuką. Jed­nak nie wszys­cy chcą ją poczuć. Ona mówi to cze­go często boimy się usłyszeć.

2013-05-03

Gra wstępna to dos­tra­janie pożąda­nych instrumentów.


2013-05-02

Każde ziar­no wie­rzy, że urośnie.

2013-05-01

Do­my są pus­te, gdy ser­ca są puste.


2013-04-30

Tyl­ko żebyś cza­sem, cze­kając na księcia, nie prze­gapiła żeb­ra­ka bar­dziej war­te­go Twe­go serca.

2013-04-29

Sto myśli, dziesiątki prob­lemów, jed­no głupie serce...


2013-04-28

Bo w teat­rze życia, nie ma prób, od ra­zu przechodzi­my do przed­sta­wienia swo­jej ro­li, mi­mo bra­ku sce­nariu­sza na przyszłość.

2013-04-27

Będziecie biedni tylko wtedy gdy poddacie się Najważniejszą rzeczą jest że coś zrobiliście Robert Kiyosaki


2013-04-26

Myślisz, że wiesz czym jest świat? Nie, mój drogi. Ty nic nie wiesz

2013-04-25

Boli mnie całe moje istnienie


2013-04-24

Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego że osiągnięcie go wymaga czasu czas i tak upłynie

2013-04-23

Absurdem jest żądać od człowieka, aby nigdy się nie zmieniał.


2013-04-22

Wiem o wielu błędach i żałuję dziś mocno, że życie to nie Word i nie podkreśla ich na bieżąco.

2013-04-21

Ciągle mi brakuje odwagi do życia lub samobójstwa.


2013-04-20

To dziwne, ale kiedy człowiek się czegoś boi i oddałby wszystko, byle tylko spowolnić upływ czasu, czas ma okropny zwyczaj przyspieszania swego biegu

2013-04-19

Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć.


2013-04-18

Nikt nie umiera bez ut­ra­ty dziewic­twa... Życie pier*i nas wszystkich.

2013-04-17

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem


2013-04-16

Masz wrogów? To dobrze. Przynajmniej o coś w życiu walczyłeś

2013-04-15

Gdybym poszedł do więzienia, przynajmniej nie musiałbym podpisywać autografów.  - Kurt Cobain


2013-04-14

Nie bierz życia zbyt serio - ale czyń zawsze najlepszy użytek z tego, co posiadasz. — Robert Baden-Powell

2013-04-13

Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano niby po chleb. - Ryszard Riedel


2013-04-12

Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencję; kobiety inteligentne nie wierzą w swoją urodę. - Pablo Ruiz Picasso

2013-04-11

Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet jest ginekolog. - Artur Schopenhauer


2013-04-10

Mistrzostwo w każdej dziedzinie wymaga pracy, pracy i jeszcze raz pracy.

2013-04-09

Niczego wielkiego nie osiągnie się nigdy bez wielkich ludzi, a ludzie stają się wielcy, kiedy są zdecydowani, by się takimi stać.


2013-04-08

Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe

2013-04-07

Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać


2013-04-06

Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia w każdej minucie każdego dnia. Działaj! Kiedy poczujesz że chcesz coś zrobić, rób to od razu teraz!

2013-04-05

Nie od­chodź tyl­ko dla­tego, że ktoś cię nie zatrzymuje.


2013-04-04

Tylko przyjaciele mogą zdradzić, wróg zawsze gra przeciw tobie.

2013-04-03

Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka.


2013-04-02

Ludzie mądrzy potrafią sami ocenić wagę argumentów, głupcy potrzebują dowodów, najlepiej z podpisem i pieczątką jakiegoś wielkiego autorytetu

2013-04-01

Kobiecie łatwiej jest przyznać, że nie ma racji gdy ją ma niż gdy jej nie ma. - Marylin Monroe.


2013-03-31

I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką.

2013-03-30

Zmiana to prawo życia. A ci, którzy patrzą tylko w przeszłość lub teraźniejszość, stracą przyszłość.


2013-03-29

Pamięć byłaby naprawdę cudowna gdyby nie dotyczyła przeszłości.

2013-03-28

Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć danej rzeczy, ten często nie rozumie tego, iż jej nie rozumie.


2013-03-27

Jeśli potrafisz o czymś marzyć potrafisz także tego dokonać

2013-03-26

Bycie idiotą w oczach kretyna jest niebywałą przyjemnością cenioną wśród smakoszy.


2013-03-25

Towar ma taką wartość jaką ktoś jest w stanie za niego zapłacić

2013-03-24

praw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia.


2013-03-23

Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka.

2013-03-22

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać.


2013-03-21

Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją

2013-03-20

Ludzie mądrzy potrafią sami ocenić wagę argumentów, głupcy potrzebują dowodów, najlepiej z podpisem i pieczątką jakiegoś wielkiego autorytetu


2013-03-19

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość

2013-03-18

Często pragnienie tego, czego nie masz, nie pozwala Ci się cieszyć tym, co masz.


2013-03-17

Szczęśliwy, komu pośród życia skwaru, bukiet przyjaźni nie zwiędnie u boku

2013-03-16

Jeśli jesteś moim przyjacielem/przyjaciołką, to dla mnie zaszczyt. Jeśli możesz, wybacz mi dziury, które zostawiłam w Twoim płocie.


2013-03-15

Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać.

2013-03-14

Nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednia odzież.


2013-03-13

Gdy człowiek obrasta w piórka, nie znaczy, że będą z nich skrzydła

2013-03-12

Im wyższe wzniesienie, tym dotkliwszy upadek - Anonim


2013-03-11

Żywot grabarza jest wesoły. Grzebie systemy, wiary, szkoły. - Czesław Miłosz

2013-03-10

Leniwe anioły są mniej warte niż pilne diabły. Hans Kasper


2013-03-09

Seks i gra w brydża mają wiele wspólnego — jeśli masz słabego partnera, musisz mieć mocną rękę. Mae West

2013-03-08

Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym. Perykles


2013-03-07

Nie przejmuj się niedostatkiem, przejmuj się zbytkiem. Lew Tołstoj

2013-03-06

Bogactwo jest produktem pracy. John Locke


2013-03-05

Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo. Phil Bosmans

2013-03-04

Prawdziwi prorocy nie ograniczają się do potępiania świata, ale dają zawsze znaki nadziei. Arbuckle


2013-03-03

Ludzie wierzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy. Albert Schweitzer

2013-03-02

Błędy młodego wieku pożerają szczęście starości. Adolf Kopling


2013-03-01

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. - Anthony Robbins

2013-02-28

Urodziłeś się po to, by wieść nadzwyczajne życie, robić nadzwyczajne rzeczy i pomóc nadzwyczajnej liczbie ludzi. - Mike Litman


2013-02-27

Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości.

2013-02-26

Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.


2013-02-25

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. - Dominick Coniguliaro

2013-02-24

Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. - Napoleon Bonaparte


2013-02-23

Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężyć, nigdy nie powie "niemożliwe" - Napoleon Bonaparte

2013-02-22

Jeśli chcesz poznać wartość pieniędzy, spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć. - Benjamin Franklin


2013-02-21

W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór.

2013-02-20

Zwlekanie to naturalny morderca szansy na sukces.- Victor Kiam


2013-02-19

Wasze zarobki wcale nie zależą od pracodawcy. On tylko nimi zarządza. Wasze zarobki zależą od tego, co wyprodukujecie. - Henry Ford

2013-02-18

Kiedy przyjdzie do rozmowy o pieniądzach, nigdy nie wymieniaj wysokości kwoty jako pierwszy


2013-02-17

Jedna maszyna może wykonać pracę pięćdziesięciu przeciętnych ludzi. Ale żadna maszyna nie wykona pracy jednego człowieka nadprzeciętnego.

2013-02-16

Poddający się - nigdy nie wygrywa, a wygrywający - nigdy się nie poddaje.


2013-02-15

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

2013-02-14

Nie pracujmy dla pieniędzy, niech one pracują dla nas.


2013-02-13

Kto miał szczęście w miłości, uważa się niezmiennie za dobrego. Kto nie miał szczęścia, myśli z reguły tak samo - Natsume Söseki

2013-02-12

Na co człowieko­wi świs­tek z na­pisem, że stu­diował, li­zał du­py pro­feso­rom i opier­da­lał się przez 4, 6 czy 8 lat? [...] Ja­kie to wszys­tko głupie. Prze­cież jak coś umiesz, to umiesz...


2013-02-11

Praw­dzi­wy suk­ces to nie ka­riera, lecz po­zos­ta­nie pa­nem swo­jego lo­su i możli­wość de­cydo­wania, co będzie się ro­bić w życiu, za które tyl­ko my od­po­wiada­my.

2013-02-10

Ekspertem jest ten, który popełnił już wszystkie możliwe błędy


2013-02-09

Największe sukcesy należą do ludzi, którzy mają dobry plan B.

2013-02-08

Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody.


2013-02-07

Mama zawsze mówiła, że życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz co dostaniesz.

2013-02-06

Możesz być kutasem dla innych ludzi i zrobić świetną karierę. I to jest ok, to jest fun. Ale myślę, że jest dużo prościej osobie, która nim nie jest.


2013-02-05

Zmieniaj świat. Buduj biznes. Baw się.

2013-02-04

Patrz kogo słuchasz, bo kiedyś będziesz zarabiał tyle co on.


2013-02-03

Czasem musisz zacząć biec, zanim nauczysz się chodzić.

2013-02-02

Wszystko jest niemożliwe do czasu, aż ktoś to zrobi.


2013-02-01

Sukces nie ma smaku i zapachu. Kiedy się do niego przyzwyczaisz, to tak jakby go nie było.

2013-01-31

Najkosztowniejsze są darmowe porady finansowe, których udzielają przyjaciele i ubodzy krewni.


2013-01-30

I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba tylko dodać owoce i cukier.

2013-01-29

Najlepszym wyjściem jest zawsze droga na wprost.


2013-01-28

Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.

2013-01-27

Siądź w pierwszym rzędzie życia. Będziesz lepiej widział, co się dzieje na scenie.


2013-01-26

Nie możesz poszybować w górę z orłami, jeśli grzebiesz razem z kurami.

2013-01-25

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie - fortunę


2013-01-24

Bywałem biedny i bywałem bogaty. To drugie jest lepsze.

2013-01-23

Szczęście to posiadanie wolności finansowej, dobrego zdrowia oraz udanego związku. Brak powodzenia choćby na jednej z tych płaszczyzn nie jest pełnym szczęściem.


2013-01-22

"Powiedz komuś, że jest odważny, a pomożesz mu stać się takim."

2013-01-21

Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się, gdy czeka.


2013-01-202013-01-19

Gdy osoba mająca doświadczenie spotyka osobę mającą pieniądze, osoba mająca doświadczenie zdobędzie pieniądze, a osoba mająca pieniądze zdobędzie odrobinę doświadczenia.


2013-01-18

Poddający się - nigdy nie wygrywa, a wygrywający - nigdy się nie poddaje.

2013-01-17

W życiu możesz mieć wszystko co chcesz, bo jeśli tego nie masz, to znaczy że tego nie chciałeś!


2013-01-16

Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybi

2013-01-13

Jeśli się boisz, że Cię uderzą w twarz, trzymaj się z daleka od ringu.


2013-01-12

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

2013-01-11

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.


2013-01-10

Odwagi można się nauczyć, jak dziecko uczy się mówić. - Eurypides

2013-01-09

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim - Charles Louis de Secondat Montesquieu


2013-01-08

Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem. - Stefan Żeromski

2013-01-07

Pamiętaj, że połowa radości z sukcesu to oczekiwanie na sukces. - H. Jackson Brown, Jr


2013-01-06

Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. - Paul Michael Zulehner

2013-01-05

Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera. - Warren Buffett


2013-01-02

Każdy z Nas może zdziałać więcej niż przypuszcza. Jedyny sposób by wykorzystać swoje możliwości to stawiać sobie wysokie wymagania

2012-12-31

Odświeżanie chodnika zanim przestanie padać, przypomina sprzątanie domu nim dzieci dorosną


2012-08-31

Kobiety są jak kiepski film zobaczysz i zapomnisz

2012-08-30

Życie jest grą i zabawą, a nie karą i cierpieniem...


2012-08-29

Większość ludzi żyje w ruinach swych przyzwyczajeń.

2012-08-28

Kłamca powinien mieć dobrą pamięć


2012-08-27

Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie oglądania się do tyłu.

2012-07-25

"Nagrodą za trud człowieka nie jest to, co dzięki niemu osiągnie, lecz kim się stanie".
John Ruskin


2012-07-24

Życie to raj do którego klucze są w naszych rękach.
Fiodor Dostojewski

2012-07-23

Przyjaciele nie oczekują od ciebie, że będziesz idealny. Tak naprawdę, są niezmiernie zaskoczeni, gdy okazuje się, że taki jesteś.
Pamela Dugdale


2012-07-22

Czy istnieje coś gorszego niż miłość brzydkiej kobiety? Owszem - przyjaźń pięknej kobiety.
Albert Camus

2012-07-21

Prawdziwe zadanie przyjaciela, to być z tobą, kiedy jesteś w błędzie. Prawie każdy będzie z tobą, kiedy masz rację.
Mark Twain


2012-07-20

Przyjaciele są jak anioły, które stawiają nas na nogi, kiedy nasze skrzydła zapomniały jak się lata.

2012-07-19

"Prawdziwa przyjażń przychodzi wówczas,kiedy milczenie dwóch osób ich nie niepokoi.."


2012-07-18

"Przeciętny człowiek, który nie wie, co uczynić ze swoim życiem, chce kolejnego, które będzie trwało wiecznie"
Anatole France

2012-07-17

"Liczą się ci przyjaciele, do których możesz zadzwonić o czwartej nad ranem"
Marlena Dietrich


2012-07-16

"Ludzie tracą dużo czasu na marzenia o tym, co mogliby mieć, gdyby nie tracili czasu."
Herbert H. Asquith

2012-07-15

Lustro ma zgagę, wszystko mu się odbija.


2012-07-14

Masz zmartwienie? Załóż ciasne buty

2012-07-13

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.
Richard Carlson


2012-07-12

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.
Philip Wylie

2012-07-11

Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.
Elbert Hubbard


2012-07-10

Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.

2012-07-09

Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się.
Aldous Huxley


2012-07-08

Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia - prowdziwego poczucia spełnienia.

2012-07-07

Nic się nie spełni, jeśli nie jest wpierw marzeniem.


2012-07-06

Napisane w języku chińskim słowo "kryzys" złożone jest z dwóch symboli: jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości

2012-07-05

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia , ale możesz go nie stracić


2012-07-04

Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
A. Fredro

2012-07-03

Doradzając przyjacielowi, staraj się mu pomóc, a nie sprawić przyjemność.
Solon


2012-07-02

Ród ludzki ma jedną naprawdę skuteczną broń- jest nią śmiech.

Marc Twain

2012-07-01

Silny człowiek jest najsilniejszy gdy jest sam

Adolf Hitler


2012-06-30

Posiadanie pieniędzy jest lepsze od ich braku, przynajmniej z powodów finansowych.

Woody Allen

2012-06-29

"Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieść szaleństwu" Paulo Coelho


2012-06-28

Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmujcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi.

Paulo Coelho

2012-06-27

Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił.

Ja Twardowski


2012-06-26

"Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca."

2012-06-25

Tragedia nie jest karą lecz wyzwaniem.


2012-06-24

Kobieta kochana zawsze odnosi sukces.

Baum Vicki

2012-06-23

Kobieta może nagle stracić chęć na seks i równie szybko ją odzyskać.

John Cray


2012-06-22

Ciężka sakiewka czyni serce lekkomyślnym.

Andrew Johnson

2012-06-21

Nie jest ważne, co wywołuje chorobę, ale co ją usuwa.

Celsus


2012-06-20

Nie kochaj nigdy nikogo, gdy Ci nie wyzna miłości, bo najokropniejszym bólem jest miłość bez wzajemności

2012-06-19

Nie załamuj się, bo cię wyprostują!

Stanisław Jerzy Lec


2012-06-18

Nie zapominaj, że ludzie są pamiętliwi.

Józef Bułatowicz

2012-06-17

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych.

Św. Augustyn.


2012-06-16

Pierwsza miłość - głupota i bardzo dużo ciekawości.

[ George Bernard Shaw ]

2012-06-15

Chcesz się pozbyć pracy? Wykonaj ją.


2012-06-14

"Mało kto wie, że niepisanie też jest owocem długich i trudnych zmagań"

Anton Kuhn

2012-06-13

"Klasą jest przestrzegać etykiety i lekceważyć konwenanse"

Jerzy Waldorff


2012-06-12

W życiu wszystko jest pożyczone

2012-06-11

Żwawego konia lepiej karmią.
Przysłowie mongolskie


2012-06-10

Zwykle, kto lekko pożycza, ciężko oddaje
Sławomir Trocki

2012-06-09

Światło, które oślepia, gorsze jest od ciemności.

Tadeusz Kotarbiński


2012-06-08

Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje.

Samuel Taylor Coleridge

2012-06-07

Człowiek, który ma odwagę wziąć odpowiedzialność za samego siebie, na ogół szybciej się starzeje niż ten, który tę odpowiedzialność przerzuca na otoczenie.

Antoni Kępiński


2012-06-06

Ko­bieta jest ta­jem­nicą, którą od­kry­wamy całe życie...

2012-06-05

Po­kora jest pochod­nią, przy której widzi­my jas­no swo­je niedoskonałości...


2012-06-04

Zo­bacz jak mo­tyl żyje wol­nością... Ty też tak możesz.

2012-06-03

Życie jest nap­rawde dziwne


2012-06-02

Nie ma nic gor­sze­go niż za­wieść się na człowieku, wo­bec które­go miałeś naj­większe oczekiwania

2012-06-01

Pieniądze zos­tały stworzo­ne tyl­ko po to, aby człowiek mógł dojść do wnios­ku, że is­tnieją rzeczy, których ku­pić nie można...


2012-05-31

Na ja­wie jak i we śnie, rządzą na­mi różne pobudki.

2012-05-30

Praw­dzi­we szczęście w życiu nie po­lega na uśmie­chach ra­dości, ale właśnie na tych mo­men­tach niepew­ności, kiedy wszys­tko może się od­wrócić, tyl­ko że nikt nie wie, w którą stronę.


2012-05-29

Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów.

[ Francois Mauriac ]

2012-05-28

Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć.

[ Michel Quoist ]


2012-05-27

Kto nie szanuje swojego czasu, nie szanuje sam siebie.

[ Irina Griekowa ]

2012-05-26

Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich.

Marcel Achard


2012-05-25

Chcesz się pozbyć pracy? Wykonaj ją.

2012-05-24

Przyjaciół kochamy dla ich wad, bo lubimy, gdy ktoś też ma wady.

[ Aleksander Fredro ]


2012-05-23

"Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno."

2012-05-22

"Ko­bieta wy­baczy ci wszys­tko oprócz jed­ne­go: że jej nie kochasz."

Alfred Musset


2012-05-21

"Naj­piękniej­szych uczuć nie pot­ra­fimy wy­razić słowa­mi...dla­tego śmieje­my się, całuje­my i płacze­my ze szczęścia."

2012-05-20

"Ludzie nie lu­bią, kiedy im się przy­pomi­na, że coś ci zawdzięczają."

Jo­nathan Caroll


2012-05-19

"Ludzie tęsknią za całko­witą od­mianą , a jed­nocześnie pragną by wszys­tko po­zos­tało tak jak dawniej"

2012-05-18

"Oso­ba, którą tak nap­rawdę kocha­my... jest w lustrze."


2012-05-17

"Umar­liśmy już daw­no, a tyl­ko nie chce­my się do te­go przyznać. "

Gustaw-Herling Grudziński

2012-05-16

"Cisza, która mil­czy, wręcz krzyczy aby się ją przerwało"


2012-05-15

"Małżeństwo to rozwiązywanie we dwoje problemów, których nie ma się będąc samemu."

2012-05-14

"Człowiek który zarabia zbyt mało, nie ma śmiałości myślenia."br -:- Michel de Montaigne


2012-05-13

"Życie jest jak partia szachów - czasem posuwa się królową, a czasem bije konia."

2012-05-12

"Bieda to najlepszy nauczyciel"


2012-05-11

“Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie lepsza. Rozpocznij z tym, co masz. Używaj narzędzi, którymi dysponujesz. Lepsze pojawią się z czasem.”
-Napoleon Hill

2012-05-10

Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś


2012-05-09

Życie jest jak konto bankowe, jak nic do niego nie włożysz to i nic nie wyjmiesz.

2012-05-08

"Bądź wyznacznikiem jakości. Niektórzy nie przywykli do otoczenia, w którym wymagana jest doskonałość."
- Steve Jobs


2012-05-07

"Życie nie płaci za to, co umiesz robić. Życie płaci za to co robisz"
- Les Giblin

2012-05-06

Sukces w biznesie nie zależy od tego ilu ludzi znasz, ale od tego ilu ludzi chce poznać ciebie


2012-05-05

Ucz się, jakbyś miał żyć wiecznie. Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro. Pamiętaj, że zwycięzcy robią to, czego przegrywającym nie chce się robić.

2012-05-04

Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój. W


2012-05-03

Tylko człowiek, który pracuje, może cieszyć się z wypoczynku.
[ Jerome Klapka ]

2012-05-02

Biedakowi brakuje wiele rzeczy, skąpcowi wszystkich
[ E.Stein ]


2012-05-01

Nadzieja jest pożyczką udzieloną szczęściu
[ Antoine de Rivaol ]

2012-04-30

Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.
[ Daniel Defoe ]


2012-04-29

Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą
[ Wiktor Hugo ]

2012-04-28

Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz, możesz obdarzać miłością, pracować, bawić się i spoglądać w gwiazdy.
[ Henry Van Dyke]


2012-04-27

Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka I swojego zająca, którego się boi
[ Adam Mickiewicz ]

2012-04-26

Człowiek mniej jest nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam
[ Honore de Balzac ]


2012-04-25

Serce nie sługa, nie zna, co to pany, nie da się okuć przemocą w kajdany.
[ Jan Nepomucen Kamiński ]

2012-04-24

Dziękować Bogu za ludzi, za dobrych ludzi, za mądrych ludzi, których Bóg dał Nam spotkać na drodze życia.
[ Ks. Mieczysław Maliński ]


2012-04-23

Życie jest walką,podejmij ją.
[ Matka Teresa z Kalkuty ]

2012-04-22

Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd -
[ Karol Wojtyła ]


2012-04-21

Miarą człowieka jest to, jak radzi sobie on z niepowodzeniami.
- [ Plutarch ]

2012-04-20

Wszystkie wielkie osiągnięcia potrzebują czasu.
[ David J. Schwartz ]


2012-04-19

Sukcesy trwają, dopóki ich ktoś nie spieprzy. Porażki są wieczne.
[ Dr House ]

2012-04-18

Wyrafinowane piękno płci męskiej istnieje tylko po to, aby podniecać płeć żeńską.
[ Karol Darwin ]


2012-04-17

"Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy."

[Stanisław Dygat]

2012-04-16

''Nic bardziej nie motywuje do zniesienia jakiegoś cierpienia niż widok osoby, która to cierpienie zniosła.. z klasą do jakiej my jeszcze nie dojrzeliśmy"


2012-04-15

" Ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, a błędy wciąż pozostają te same..."

2012-04-14

''Nic bardziej nie motywuje do zniesienia jakiegoś cierpienia niż widok osoby, która to cierpienie zniosła.. z klasą do jakiej my jeszcze nie dojrzeliśmy''


2012-04-13

"Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się zakochać w twoim uśmiechu"

2012-04-12

"Nigdy nie narzekaj, że w życiu masz pod górkę, jeśli zdecydowałeś się, że idziesz na sam szczyt..."
[Adriana M. ]


2012-04-11

"Bądź dobry – każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój."
[John Watson]

2012-04-10

"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli Cię na niej nie ma, idź do pracy." Robert Orben


2012-04-09

"Nie myślcie, że coś jest niemożliwe tylko dlatego, że się jeszcze nie wydarzyło."Ciekawe linki

stajnik.yum.pl
całowanie